Dịch vụ của chúng tôi:

1. một năm thời gian bảo hành, chúng tôi có thể sửa chữa và thay thế các bộ phận miễn phí trong một năm.

2. hỗ trợ kỹ thuật trong 24 giờ trực tuyến, tm, skype, e-mail, giải quyết các câu hỏi tương đối trong thời gian.

3. cuộc sống thời gian miễn phí dịch vụ bảo trì.

4. khóa đào tạo miễn phí tại nhà máy của chúng tôi với các kỹ sư chuyên nghiệp.

5. kỹ sư cho đất nước của bạn cho dịch vụ nếu cần.