Gói

1. bước: kiểm tra tất cả các bộ phận máy và twined bởi bộ phim kéo dài

2.step: Kéo tổng máy bằng phim

3.step: đóng gói vào các trường hợp bằng gỗ và tăng cường bởi khung sắt

4. bước: đưa vào container

5. bước: tàu bằng tàu biển hoặc bằng đường bộ

Chi tiết vận chuyển: mới sẵn sàng máy móc sẽ được giao trong vòng 15 ngày sau khi thanh toán