Lịch sử

图标_副本.jpg 2003-2010: Sản xuất khuôn mẫu công nghiệp, máy cắt CNC

图标_副本.jpg 2010: Nhà máy đầu tiên được thành lập

图标_副本.jpg Năm 2011: Máy khoan CNC R & D

图标_副本.jpg 2012: Có chứng chỉ ISO9001

图标_副本.jpg Năm 2013: Xuất khẩu máy CNC sang các nước khác

图标_副本.jpg 2015: 800 tỷ doanh thu

图标_副本.jpg 2016: 200 công nhân và nhà máy mới được thành lập

图标_副本.jpg Năm 2017: 16 triệu lượt bán hàng